Đăng ký Hosting - Giảm tới 50% trên giá niêm yết

Gói Host 1

Dung lượng 1GB

Băng thông 10GB

Subdomain 10

MySQL 2

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 40.000

Gói Host 2

Dung lượng 2GB

Băng thông 70GB

Subdomain 20

MySQL 3

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 60.000

Gói Host 3

Dung lượng 4GB

Băng thông 160GB

Subdomain 60

MySQL 4

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 90.000

Gói Host 4

Dung lượng 8GB

Băng thông 280GB

Subdomain 120

MySQL 10

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 150.000

Gói Host 5

Dung lượng 16GB

Băng thông 340GB

Subdomain 180

MySQL 20

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 230.000

Gói Host 6

Dung lượng 30GB

Băng thông KGH

Subdomain 400

MySQL 35

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 400.000

Tất cả gói Hosting đều được chúng tôi hổ trơ tặng miễn phí gói SSL trong suốt thời gian sử dụng

Hổ trợ di dời và chuyển Hosting từ các nhà cung cấp khác về miễn phí