Đăng ký tên miền - Tặng ngay Website + Hosting miễn phí vĩnh viễn

1. Tặng ngay Website miễn phí vĩnh viễn

Tặng ngay tài khoản Online, đăng nhập vào sẽ tự khởi tạo không giới hạn số lượng Website, mỗi Website có sẵn Hosting không giới hạn dung lượng + Băng thông

2. Tặng gói Hổ trợ Website trong 1 năm

Tặng kèm cho bạn gói hổ trợ chỉnh sửa Website trong vòng 1 năm. Với gói hổ trợ này, bạn được quyền yêu cầu SACO chỉnh sửa giao diện và mọi thứ liên quan trong suốt 1 năm đầu tiên

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Giá tên miền Việt Nam

Phí đăng ký
.vn 750.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 630.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 400.000 đ
.name.vn 75.000 đ
.int.vn 400.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn 400.000 đ
Tên miền tiếng Việt 50.000 đ

Tên miền có 1 ký tự .VN

50.350.000 đ

Tên miền có 2 ký tự .VN

15.350.000 đ

Giá tên miền Quốc Tế

Phí đăng ký
.com 239.000 đ
.net 269.000 đ
.org 349.000 đ
.info 379.000 đ
.biz 398.000 đ
.ws 686.000 đ
.top 39.000 đ
.xyz 29.000 đ
.shop 809.000 đ
.asia 59.000 đ
.eu 298.000 đ
.us 270.000 đ
.cc 289.000 đ
.tv 839.000 đ
.fr 310.000 đ
.ca 578.000 đ
.com.sg 1.045.000 đ
.sg 1.045.000 đ
.net.uk 380.000 đ
.co.uk 380.000 đ
.org.uk 380.000 đ
.ltd.uk 380.000 đ
.plc.uk 380.000 đ
.me.uk 380.000 đ
.in 326.000 đ
.uno 500.000 đ
.co.in 260.000 đ
.net.in 260.000 đ
.org.in 260.000 đ
.firm.in 260.000 đ
.gen.in 260.000 đ
.ind.in 260.000 đ
.co 676.000 đ
.nom.co 888.000 đ
.com.co 888.000 đ
.net.co 888.000 đ
.mobi 447.000 đ
.com.tw 888.000 đ
.idv.tw 888.000 đ
.game.tw 888.000 đ
.ebiz.tw 888.000 đ
.club.tw 888.000 đ
.tw 1.045.000 đ
.dentist 839.000 đ
.lawyer 839.000 đ
.attorney 839.000 đ
.pics 676.000 đ
.news 268.000 đ
.online 49.000 đ
.art 319.000 đ
.college 1.493.000 đ
.design 161.000 đ
.fans 1.656.000 đ
.feedback 9.850.000 đ
.fun 49.000 đ
.love 676.000 đ
.protection 65.347.000 đ
.reit 32.685.000 đ
.rent 1.493.000 đ
.security 65.347.000 đ
.space 49.000 đ
.store 49.000 đ
.tech 99.000 đ
.theatre 16.354.000 đ
.tickets 11.455.000 đ
.wiki 99.000 đ
.bank 22.070.000 đ
.insurance 22.070.000 đ
.tel 319.000 đ
.work 189.000 đ
.website 49.000 đ
.social 268.000 đ
.click 89.000 đ
.immo 676.000 đ
.name 298.000 đ
.me 653.000 đ
.one 380.000 đ
.rich 66.957.000 đ
.luxury 15.351.000 đ
.bio 1.492.000 đ
.ink 69.000 đ
.style 349.000 đ
.men 88.000 đ
.link 89.000 đ
.download 88.000 đ
.site 49.000 đ
.beer 789.000 đ
.pizza 349.000 đ
.bet 382.000 đ
.date 88.000 đ
.review 186.000 đ
.game 9.821.000 đ
.forsale 676.000 đ
.recipes 186.000 đ
.physio 1.983.000 đ
.creditcard 3.256.000 đ
.faith 186.000 đ
.lgbt 1.001.000 đ
.xxx 2.972.000 đ
.hamburg 1.514.000 đ
.london 1.437.000 đ
.mortgage 1.003.000 đ
.degree 1.003.000 đ
.bar 1.656.000 đ
.build 1.894.000 đ
.press 139.000 đ
.green 1.656.000 đ
.red 382.000 đ
.shiksha 382.000 đ
.kim 382.000 đ
.blue 382.000 đ
.pink 382.000 đ
.onl 490.000 đ
.nagoya 326.000 đ
.okinawa 457.000 đ
.ryukyu 457.000 đ
.club 49.000 đ
.audio 3.289.000 đ
.futbol 289.000 đ
.juegos 9.821.000 đ
.pictures 251.000 đ
.equipment 447.000 đ
.gallery 186.000 đ
.graphics 447.000 đ
.band 121.000 đ
.diet 3.289.000 đ
.help 285.000 đ
.reviews 186.000 đ
.dance 186.000 đ
.actor 349.000 đ
.haus 349.000 đ
.rest 839.000 đ
.christmas 1.003.000 đ
.blackfriday 3.289.000 đ
.menu 839.000 đ
.accountants 512.000 đ
.credit 349.000 đ
.loans 676.000 đ
.energy 414.000 đ
.archi 1.492 đ
.host 139.000 đ
.associates 349.000 đ
.digital 284.000 đ
.toys 349.000 đ
.works 219.000 đ
.wtf 186.000 đ
.trade 88.000 đ
.country 676.000 đ
.gift 458.000 đ
.photo 676.000 đ
.vacations 676.000 đ
.bargains 349.000 đ
.guru 284.000 đ
.land 349.000 đ
.bike 349.000 đ
.plumbing 1.101.000 đ
.singles 349.000 đ
.camera 1.101.000 đ
.estate 284.000 đ
.contractors 676.000 đ
.construction 676.000 đ
.domains 676.000 đ
.academy 349.000 đ
.computer 349.000 đ
.training 349.000 đ
.builders 676.000 đ
.cash 284.000 đ
.media 268.000 đ
.coffee 219.000 đ
.clothing 676.000 đ
.webcam 186.000 đ
.co.com 777.000 đ
.kitchen 676.000 đ
.enterprises 349.000 đ
.tattoo 1.003.000 đ
.shoes 676.000 đ
.sexy 839.000 đ
.limo 1.101.000 đ
.holdings 1.101.000 đ
.ventures 349.000 đ
.diamonds 1.101.000 đ
.voyage 1.101.000 đ
.careers 1.101.000 đ
.finance 676.000 đ
.financial 676.000 đ
.furniture 1.101.000 đ
.lease 1.101.000 đ
.fund 186.000 đ
.investments 349.000 đ
.tax 512.000 đ
.capital 512.000 đ
.claims 349.000 đ
.clinic 1.101.000 đ
.condos 1.101.000 đ
.dating 513.000 đ
.delivery 349.000 đ
.dental 1.101.000 đ
.engineering 512.000 đ
.expert 284.000 đ
.holiday 1.101.000 đ
.insure 1.101.000 đ
.maison 1.101.000 đ
.restaurant 284.000 đ
.surgery 1.101.000 đ
.tienda 1.101.000 đ
.university 676.000 đ
.bayern 1.130.000 đ
.cruises 1.101.000 đ
.flights 676.000 đ
.black 1.166.000 đ
.villas 1.101.000 đ
.healthcare 1.101.000 đ
.codes 284.000 đ
.viajes 1.101.000 đ
.partners 676.000 đ
.photography 447.000 đ
.technology 154.000 đ
.photos 154.000 đ
.lighting 447.000 đ
.directory 186.000 đ
.today 88.000 đ
.tips 268.000 đ
.company 189.000 đ
.systems 154.000 đ
.management 447.000 đ
.center 154.000 đ
.support 186.000 đ
.email 88.000 đ
.solutions 219.000 đ
.city 186.000 đ
.gratis 447.000 đ
.network 186.000 đ
.ninja 186.000 đ
.reisen 447.000 đ
.report 186.000 đ
.rip 415.000 đ
.schule 447.000 đ
.supplies 447.000 đ
.supply 447.000 đ
.hiphop 3.289.000 đ
.agency 121.000 đ
.education 268.000 đ
.international 186.000 đ
.exposed 447.000 đ
.institute 186.000 đ
.accountant 349.000 đ
.airforce 676.000 đ
.army 349.000 đ
.auction 349.000 đ
.cards 676.000 đ
.care 349.000 đ
.casa 189.000 đ
.catering 676.000 đ
.church 676.000 đ
.cleaning 1.101.000 đ
.community 349.000 đ
.consulting 349.000 đ
.cool 219.000 đ
.deals 676.000 đ
.direct 349.000 đ
.discount 676.000 đ
.engineer 268.000 đ
.events 349.000 đ
.exchange 268.000 đ
.fail 676.000 đ
.farm 268.000 đ
.fish 335.000 đ
.fishing 676.000 đ
.fitness 349.000 đ
.gifts 676.000 đ
.gives 349.000 đ
.gripe 676.000 đ
.guide 268.000 đ
.hosting 9.821.000 đ
.immobilien 676.000 đ
.industries 676.000 đ
.life 153.000 đ
.limited 676.000 đ
.market 676.000 đ
.marketing 284.000 đ
.moda 349.000 đ
.navy 741.000 đ
.parts 349.000 đ
.productions 349.000 đ
.properties 284.000 đ
.property 3.289.000 đ
.republican 676.000 đ
.sarl 676.000 đ
.services 284.000 đ
.software 284.000 đ
.tools 349.000 đ
.vet 349.000 đ
.vision 335.000 đ
.watch 349.000 đ
.world 153.000 đ
.yoga 676.000 đ
.foundation 284.000 đ
.place 676.000 đ
.town 349.000 đ
.camp 1.101.000 đ
.guitars 3.289.000 đ
.solar 1.101.000 đ
.bid 88.000 đ
.horse 676.000 đ
.surf 676.000 đ
.zone 219.000 đ
.house 219.000 đ
.cab 676.000 đ
.florist 676.000 đ
.glass 335.000 đ
.rentals 284.000 đ
.repair 349.000 đ
.boutique 349.000 đ
.cheap 349.000 đ
.kaufen 676.000 đ
.party 88.000 đ
.science 186.000 đ
.cricket 349.000 đ
.win 88.000 đ
.loan 88.000 đ
.racing 186.000 đ
.cafe 219.000 đ
.chat 349.000 đ
.dog 284.000 đ
.express 349.000 đ
.mba 349.000 đ
.money 349.000 đ
.plus 349.000 đ
.school 349.000 đ
.show 349.000 đ
.team 219.000 đ
.cooking 676.000 đ
.fashion 676.000 đ
.fit 676.000 đ
.garden 676.000 đ
.rodeo 676.000 đ
.vodka 676.000 đ
.wedding 676.000 đ
.study 676.000 đ
.courses 839.000 đ
.poker 1.166.000 đ
.apartments 1.101.000 đ
.bingo 1.101.000 đ
.coach 349.000 đ
.coupons 676.000 đ
.golf 186.000 đ
.hockey 1.101.000 đ
.jewelry 1.101.000 đ
.legal 335.000 đ
.memorial 1.101.000 đ
.Salon 676.000 đ
.taxi 349.000 đ
.tennis 1.101.000 đ
.theater 1.101.000 đ
.tours 284.000 đ
.vin 349.000 đ
.wine 349.000 đ
.sydney 1.959.000 đ
.organic 2.155.000 đ
.vote 2.155.000 đ
.voto 2.155.000 đ
.adult 2.646.000 đ
.porn 2.646.000 đ
.sex 2.646.000 đ
.film 2.547.000 đ
.gold 349.000 đ
.tires 2.179.000 đ
.movie 1.656.000 đ
.lotto 40.850.000 đ
.auto 65.347.000 đ
.car 65.347.000 đ
.cars 65.347.000 đ
.business 189.000 đ
.doctor 349.000 đ
.football 441.000 đ
.fyi 154.000 đ
.gmbh 676.000 đ
.group 268.000 đ
.hospital 1.101.000 đ
.irish 105.000 đ
.jetzt 447.000 đ
.ltd 154.000 đ
.reise 2.179.000 đ
.run 186.000 đ
.shopping 676.000 đ
.soccer 447.000 đ
.casino 1.329.000 đ
.blog 676.000 đ
.lol 676.000 đ
.mom 839.000 đ
.flowers 3.289.000 đ
.global 1.656.000 đ
.democrat 676.000 đ
.studio 519.000 đ
.sale 676.000 đ
.rocks 105.000 đ
.pub 349.000 đ
.live 88.000 đ
.games 219.000 đ
.family 519.000 đ
.video 186.000 đ
.stream 88.000 đ
.buzz 839.000 đ
.best 259.000 đ
.tube 676.000 đ
.earth 519.000 đ
.ngo 1.003.000 đ
.ong 1.003.000 đ
.miami 415.000 đ
.vip 349.000 đ
.travel 1.329.000 đ
.cloud 619.000 đ
.pro 382.000 đ
.ceo 2.309.000 đ
.fm 2.799.000 đ
.baby 1.656.000 đ
.cam 480.000 đ
.desi 419.000 đ
.icu 59.000 đ
.monster 309.000 đ
.ooo 676.000 đ
.saarland 575.000 đ
.pw/ .pet/ .promo/ .ski 1.002.000 đ
.net.tw 888.000 đ
.kiwi 1.078.000 đ
.org.tw 888.000 đ
.rehab 676.000 đ

VUI LÒNG LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

028 7300 0208