Các ưu điểm khi sử dụng dịch vụ Email tại Saco

Hệ thống Email được vận hành trên nhiều máy chủ với nền tảng SSD và Cloud luôn đảm bảo vận hành liên tục

Hệ thống được backup liên tục mỗi ngày nên đảm bảo khả năng phục hồi trong mọi tình huống