Giới thiệu về phần mềm Mini CRM

Hàng ngày, trong quá trình hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, bạn sẽ nhận không ít thông tin liên hệ từ khách hàng qua các kênh: Email, điện thoại, chát, facebook,...

Vậy bạn thống kê lại việc này bằng cách nào: Ghi giấy, lưu trữ bằng ứng dụng vi tính hoặc điện thoại, ....

Qua nhiều tháng năm, làm sao bạn thống kê được khách hàng nào đã được hổ trợ và tư vấn, khách hàng nào đã sử dụng dịch vụ - mua hàng, khách hàng nào cần chăm sóc

Bạn có biết, nếu làm tốt các việc trên thì bạn sẽ thành công trong kinh doanh ( trên hết vẫn phải đảm bảo chất lượng dịch vụ,.... )

Với phần mềm này sẽ giải quyết tốt tất cả việc trên cho bạn, rất là OK ...