Giới thiệu về phần mềm gắn Chat online vào Website

Phần mềm này sẽ gắn 1 giao diện nhỏ ( Hộp Chát ) vào góc dưới bên phải Website của bạn, khách hàng vào Website bạn chỉ việc click vào đó, và Chát. Hoàn toàn tương thích di động, nên việc Chát rất dễ dàng

Đối với việc dùng các công cụ chát miễn phí Yahoo, Skype..., khách hàng muốn chát với bạn bắt buộc họ phải dùng máy tính, và họ phải đăng nhập vào Yahoo, Skype trước rồi mới chát được với bạn

Đây là phần mềm Online, không cần cài đặt bất kỳ điều gì tại máy bạn và máy khách hàng. Khách hàng có thể chát với bạn bất kỳ đầu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ thiết bị gì

Không giới hạn người dùng, không giới hạn số lần chát, chi phí gói dịch vụ vô cùng cạnh tranh. Chúng tôi đã có trên 1000 khách hàng sử dụng