Giới thiệu về phần mềm đăng bài tự động lên Facebook

Đây là phần mềm Online, không cần cài đặt bất kỳ điều gì tại máy bạn. Chỉ cần có thiết bị vào Internet là sử dụng ngày bất kỳ lúc nào

Giúp cài đặt và lên lịch một cách tự động, lặp đi lặp lại theo yêu cầu. Khi đó sẽ giúp bạn đăng giới thiệu sản phẩm - dịch vụ lên Facebook nhanh chóng, và không cần phải thuê mướn thêm nhân viên

Xem đầy đủ các báo cáo liên quan, không giới hạn số lần đăng, không giới hạn số lượng Fanpage, Profile,...

Chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển nên phần mềm giúp bạn giải quyết tất cả việc trên một cách tự động, bạn chỉ việc cài đặt và lên cách lịch gửi ( bao gồm chỉ định nội dung ), mọi việc còn lại phần mềm sẽ xử lý cho bạn: Tự động, Lặp đi lặp lại, có thống kê dầyddur