Phần mềm gửi Email Marketing là gì ?

Với phần mềm gửi Email Marketing này, bạn sẽ có đầy đủ và tất cả mọi thứ cần thiết để triển khai một hệ thống Email Marketing đạt chuẩn ISO quốc tế.

Bạn có nghe lạ không khi việc gửi Email Marketing cũng phải có chuẩn ISO - đương nhiên là bạn nghe rất lạ vì bạn ít tiếp cận với những đơn vị chuyên nghiệp như chúng tôi sẽ tư vấn và có đầy đủ công cụ tuyệt vời để hổ trợ bạn việc này. Và khái niệm này cũng ít được chú trọng để tư vấn cho khách hàng

Chúng tôi sẽ hổ trợ bạn tất cả và nhanh chóng