Giới thiệu về phần mềm quản lý yêu cầu hổ trợ ( Ticket )

Khi bạn là một công ty dịch vụ, hoặc công ty có đa dạng và nhiều yêu cầu hổ trợ từ khách hàng, việc quan trọng nhất vẫn là thống kê và quản lý tuyệt đối tất cả yêu cầu hổ trợ này một cách: Nhanh chóng, chính xác, xử lý dứt điểm, và có hệ thống

Bạn vẫn có thể dùng 1 địa chỉ email để nhận yêu cầu từ khách hàng, tuy nhiên nếu bạn có nhiều hơn 1 nhân viên hổ trợ, hoặc không thể dùng Email của từng cá nhân để nhận yêu cầu hổ trợ. Khi đó bạn không thể biết được ai là người hổ trợ khách hàng nào,hoặc các yêu cầu khách hàng đã gửi có nhận được chưa, hoặc yêu cầu đã được nhân viên hổ trợ chưa.

Trên hết vẫn là các hình thức thống kê, liệt kê, thông báo cho khách hàng phải có quy chuẩn và bài bản, nếu để con người tự soạn thảo các nội dung trong mọi trường hợp thì không thể chắc chắn được lúc nào cũng đúng. Việc này gây ra các hình ảnh không tốt của công ty đối với khách hàng

Hệ thống phần mềm quản lý yêu cầu hổ trợ của Saco sẽ giải quyết triệt để tất cả mọi vấn đề liên quan đến việc hổ trợ khách hàng: Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu một cách tự động, tự động nhắc nhở lịch đến hạn xử lý, phản hồi bài bản và có quy chuẩn, thống kê triệt để, biết được nhân viên nào đã hổ trợ,...

Hãy sử dụng phần mềm để đảm bảo rằng mọi khách hàng đều được hổ trợ và bạn phải kiểm soát được một cách dễ dàng