Phần mềm thu thập thông tin mạng xã hội là gì

Đây là cách tốt nhất để bạn tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến một Facebook user. Một trong số đó là địa chỉ email và số điện thoại, bạn có thể dùng công cụ này để quét các danh sách địa chỉ email trên mạng xã hội. Sau khi có nó, bạn có thể gửi email để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ.

Đây là cách tốt nhất để tìm kiếm trong facebook, khách hàng của chúng tôi nhận được tất cả các tính năng tuyệt vời của tìm kiếm trang theo từ khóa, tìm kiếm trang theo vị trí, tìm kiếm nhóm, tìm kiếm sự kiện, người dùng tìm kiếm. Hãy thử tìm kiếm trang của chúng tôi một lần, bạn sẽ thích nó.