Dự án F - Dự án dành cho tương lai

Đầu năm Mậu Tuất 2018 với tất cả nguồn lực và sự chuẩn bị từ trước, Saco đã khởi động Dự Án F

Chúng tôi gọi đây là dự án Tương Lai. Saco đã đầu tư tất cả nguồn lực mà chúng tôi có được vào dự án này. Khi thành công dự án này sẽ có khả năng phục vụ tất cả mọi đối tượng khách hàng trên thị trường

Các lĩnh vực trong Dự án F sẽ triển khai bao gồm

Lĩnh vực nhượng quyền - Sỡ hữu

Lĩnh vực Quảng cáo

Lĩnh vực Bất động sản

Lĩnh vựa In ấn

Lĩnh vực Quần Áo

Lĩnh vực Ngân hàng

Lĩnh vực Máy chủ

Lĩnh vực Tên miền

Lĩnh vực Website

Lĩnh vực Bản quyền phần mềm

Lĩnh vực Triển khai công nghệ thông tin

Lĩnh vực tuyển dụng