Do nhu cầu phát triển, công ty SACO cần tuyển các vị trí sau:

Kỹ thuật viên làm giao diện website bằng CSS

* Số lượng cần tuyển: 02 vị trí

* Yêu cầu công việc:

Do nhu cầu phát triển, công ty SACO cần tuyển các vị trí sau:

Thực tập sinh: Thiết kế giao diện website bằng CSS

* Số lượng cần tuyển: 05 vị trí

* Yêu cầu công việc: 

Do nhu cầu phát triển, công ty SACO cần tuyển các vị trí sau:

Chuyên viên Marketing Online

* Số lượng cần tuyển: 04 vị trí

* Yêu cầu công việc: 

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top