Đối tác phát triển giao diện Website

Nhằm mục đích mở rộng kho giao diện Website và Landing page không giới hạn theo chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới, nay công ty SACO trân trọng kính mời tất cả các đối tác phù hợp cùng tham gia vào hệ thống phát triển giao diện Website và Landing page cho công ty với các tiêu chí như sau:

1/ Đào tạo chuyên sau:

- Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng sử dụng hệ thống để phát triển giao diện 

- Được đào tạo chuyên sâu về các xu hướng của giao diện Website phổ biến và đẹp nhất hiện nay

- Được cấp đầy đủ tài khoản Online để tự triển khai tại bất kỳ nơi đâu

2/ Yêu cầu Landing page:

- Sử dụng thành thạo vi tính, có khả năng cảm nhận tốt đối với các mẫu Landing theo từng nghành nghề

- Có khả năng cảm thụ và truyền tải tốt thông tin mong muốn bằng ngôn ngữ và văn bản

- Có khả năng cảm thụ và đánh giá tốt chất lượng hình ảnh là một lợi thế

- Có khả năng phân tích và có chính kiến tốt về bố cục cần có của 1 landing page đối với từng sản phẩm và dịch vụ

3/ Yêu cầu đối với Website:

- Có khả năng cảm nhận tốt về giao diện Website theo từng nghành nghề nhất định, tập trung vào website bán hàng

- Có khả năng sử dụng thành thạo CSS 3

- Có khả năng sử dụng tốt các Font chữ ( Font Google ), các Icons Flatform ( Font Awesome )

- Không cần biết lập trình, không cần biết thiết kế, chỉ đơn giản và tập trung vào sử dụng hệ thống và CSS.

4/ Quyền lợi:

- Được trả hoa hồng trên mỗi mẫu Website và Landing đã phát triển 

- Được cấp tài khoản để theo dõi và quản lý danh sách mẫu đã làm

- Được hưởng hoa hồng 30% trên mỗi khách hàng đã đăng ký và chọn mẫu mà đối tác đã phát triển

- Được giảm 50% phí tham gia để trở thành đại lý bán hàng của SACO